Politica Confidentialitate

 • 1. Informații Generale

  S.C. Servicii Website HC S.R.L. denumită în continuare Servicii Gazduire, în calitate de autor, proprietar, administrator al Servicii Gazduire.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care vizitează și/sau utilizează serviciile oferite de acest website și se obligă să protejeze datele și informațiile personale ale acestora. Prezentul document are în vedere website-ul Servicii Gazduire.ro denumit în continuare "Website" . Servicii Gazduire este operator de date cu caracter personal, fiind înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 30701. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD (înlocuiește Legea 667/2001)) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Servicii Gazduire are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile și perioada specificată în acest document, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o altă persoană precum și datele personale vizibile în contextul utilizării acestui website. Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,culturale sau sociale. Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor electronice utilizate în scopul accesării Website-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Politica Cookie respectiv Termeni și Condiții din punct de vedere al informațiilor confidențiale), vă rugăm să nu utilizați website-ul.  

  2. Categoriile de date cu caracter personal solicitate și prelucrate

  Website-ul este structurat într-un mod care permite vizitarea respectiv utilizarea acestuia fără a fi nevoie de dezvăluirea vreunei informații personale din partea vizitatorilor acestuia. La fiecare vizitare/utilizare a Website-ului serverul colectează, respectiv stochează în forma unor jurnale electronice pentru perioade scurte de timp informații de bază care includ adresa IP, programul de navigare (browser) folosit, numele domeniului referent (prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns la Website), orele de acces, durata vizitei și paginile vizitate. În afară de adresa IP, nici una dintre aceste date de trafic nu reprezintă informații identificabile, acestea fiind stocate doar pentru scopuri de statistică / analiză în vederea îmbunătățirii serviciilor și desigur, în scopuri de prevenire a unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic. Aceste date nu se dezvăluie nici unei persoane fizice sau juridice în afara Servicii Gazduire sub nici o formă. Orice alte informații sunt furnizate strict voluntar din partea vizitatorului/utilizatorului, neexistând nicio obligație în furnizarea datelor personale către Servicii Gazduire. Deși unele servicii oferite de Servicii Gazduire nu pot fi folosite fără furnizarea anumitor date, transmiterea acestora este strict voluntară.  
  • a) Vizitator al Website-ului
  - datele furnizate în cadrul secțiunilor care implică completarea unui formular : Mod Direct : Nume,Email Mod Indirect : IP - datele furnizate în interacțiunea cu membri echipei Servicii Gazduire prin utilizarea sistemului de suport online : Mod Direct : Nume,Email Mod Indirect : IP
  • b) Client al Website-ului
  - datele furnizate la crearea unui cont de client sau efectuarea unei comenzi : Nume Prenume Contact secundar* Email Email secundar* Adresa Cod Poștal Telefon CNP ( persoane fizice )** În caz de societate : Denumire Societate Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare Indirect : IP * - opțional ** - necesar pentru înregistrarea anumitor extensii de domenii

  3. Scopurile prelucrării

  Principiile noastre generale în ceea ce privește prelucrarea datelor personale aparținând vizitatorilor website-ului (considerați a fi cumpărători ai oricăror dintre serviciile disponibile pe Website) precum și cele aparținând vizitatorilor Website-ului sunt prezentate în cele ce urmează.  
  • a) Vizitator al Website-ului
  - pentru a răspunde solicitărilor transmise prin completarea formularelor disponibile pe Website - pentru a răspunde solicitărilor transmise prin intermediul sistemului de suport online - pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea experienței oferite pe Website  
  • b) Client al Website-ului
    În ceea ce privește Clienții sau posibilii Clienți, datele furnizate de aceștia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre Servicii Gazduire și respectivul Client, nefiind transmise sub nicio formă către terțe persoane și nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri. - desfășurarea relației contractuale dintre client și Servicii Gazduire, respectiv pentru preluarea, validarea, facturarea și activarea comenzii plasate pe Website și informarea dumneavoastră asupra stării comenzii - îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Servicii Gazduire în contextul serviciilor prestate prin intermediul Website-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală precum și în materie de arhivare. - comunicarea informațiilor despre starea rețelei și eventuale lucrări de mentenanță/întreruperi în furnizarea serviciilor. - transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de Servicii Gazduire Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri are la bază contractul încheiat între client și Servicii Gazduire, definit în cuprinsul Termeniilor și Condițiilor și este necesară în baza unor obligații legale. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Servicii Gazduire de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi servicii prin intermediul Website-ului. Prelucrarea datelor în scopuri de marketing se face pe baza consimțământului dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați prin bifarea căsuței corespunzătoare în momentul creării contului sau ulterior acestei acțiuni, prin intermediul contului de client. Furnizarea datelor pentru oricare dintre situațiile de mai sus în care vă aflați este voluntară, însă este necesară pentru utilizarea serviciilor sus menționate și incheierea unui contract între dumneavoastră și Servicii Gazduire. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Servicii Gazduire.  
  • c) General
    Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul legitim al Servicii Gazduire de a asigura funcționarea corectă a Website-ului, precum și pentru o îmbunătățire permanentă a experienței vizitatorilor Website-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. - administrarea și îmbunătățirea serviciilor furnizate - activități comerciale de vânzări servicii, cercetare / studii de piață, statistică. - reclamă, marketing și activități de promovare a serviciilor SC Awesome Projects SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului. - activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe Website)  

  4. Durata pentru care păstrăm / prelucrăm datele

    Ca principiu, Servicii Gazduire va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Servicii Gazduire . În cazul contului de client - acesta va fi păstrat pentru o perioadă de 5 ani de la ultima tranzacție financiară înregistrată pe contul dumneavoastră, fiind șters automat la îndeplinirea acestei perioade în cazul în care pe cont nu mai există servicii active. În cazul documentelor justificative financiar-contabile, precum și a contractelor, respectiv actelor adiționale, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 7 de mai jos. Ştergerea contului este posibilă însă doar în situația în care pe acesta nu există servicii active. În cazul existenței unuia sau mai multor servicii active pe cont, acesta va putea fi închis doar dacă una dintre următoarele condiții este îndeplinită : - se așteaptă încheierea perioadei contractate a serviciului/serviciilor active pe cont - se renunță la serviciul/serviciile active pe cont prin intermediul unei cereri scrise respectiv transferul serviciului/serviciilor active spre alți furnizori/registrari Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Servicii Gazduire va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Servicii Gazduire pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru note interne, întocmirea de statistici, îmbunătățirea serviciilor și cercetare / studii de piață.

  5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

    Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Servicii Gazduire însă pentru satisfacerea relației contractuale și furnizarea serviciilor solicitate, informațiile pot fi comunicate următorilor terți : - partenerilor contractuali ai Servicii Gazduire dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare - furnizorilor de servicii (de marketing, de plată / bancare sau alte servicii, registrari, firme de curierat), inclusiv entități care asistă Servicii Gazduire în prelucrarea de date, în calitate de împuterniciți și altor companii din același grup cu SC Awesome Projects SRL - autorităților publice, în cazul în care acestea sunt solicitate pentru prevenirea, cercetarea și reprimarea infracțiunilor, autorități în drept, cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii În cazul utilizării serviciului de înregistrare domenii datele vor fi transmise spre registrar-ul/registrul partener Servicii Gazduire însărcinat cu înregistrarea propriu zisă a domeniului. Acest partener poate fi localizat în țară, la nivelul Uniunii Europene sau în afara acesteia, în funcție de extensia comandată. În cazul achiziționării certificatelor SSL, datele vor fi transmise spre partenerul Servicii Gazduire însărcinat cu emiterea certificatului comandat.  

  6. Transferul datelor cu caracter personal

    Datele personale vor fi transferate în afara țării respectiv în afara Uniunii Europene doar în cazul în care satisfacerea relației contractuale depinde de realizarea acestui transfer. De exemplu, în cadrul serviciului de înregistrare domenii, în funcție de extensia de domeniu solicitată, datele personale pot fi transmise în afara țării respectiv în afara UE.  

  7. Drepturile de care beneficiați

    În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: - dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Servicii Gazduire, conform celor descrise în prezentul document; - dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Servicii Gazduire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc; - dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Servicii Gazduire, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. - dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul. Este posibil ca în urma solicitării de ștergere a datelor, Servicii Gazduire să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; - dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. - dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Servicii Gazduire către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; - dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare, dreptul la opoziție se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Servicii Gazduire sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Servicii Gazduire poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct. - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; - dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Dreptul de acces și rectificare este oferit prin intermediul aplicației utilizate la accesarea contului de client. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email : office@Servicii Gazduire.ro

  8. Control, acces și securitate

  Datele personale ale clienților sunt stocate prin metode organizatorice și tehnice în conformitate cu RGPD pentru a asigura protecția acestora în fața unor distrugeri ca rezultat al unei breșe de securitate, alterări, dezvăluiri sau a oricărui alt tip de procesare ilegală. Servicii Gazduire va pune la dispoziția anumitor angajați informații și date personale furnizate de dumneavoastră în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre acești angajați are contracte de confidențialitate active și va primi instrucțiuni speciale în ceea ce privește prelucrarea acestor date, Servicii Gazduire asumându-și răspunderea în ceea ce privește modalitatea în care aceștia înregistrează, stochează și utilizează aceste date. Informațiile personale ale clienților Servicii Gazduire sunt stocate și procesate prin intermediul aplicației WHMCS (informații suplimentare la https://www.whmcs.com). Informațiile personale ale unui client sunt accesibile doar clientului respectiv și operatorilor Servicii Gazduire, accesarea acestora fiind posibilă doar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole care sunt diferite pentru fiecare client în parte. Adițional clienții pot activa "Two Factor Authentication" aceasta fiind o măsură suplimentară de securitate privind accesul contului care necesită obținerea unui cod de pe un dispozitiv extern pentru autentificare în contul de client . Datele sunt procesate exclusiv în sediile Awesome Projects S.R.L. și centrele de date partenere din România. Vă semnalăm însă faptul că nici un program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

  9.Prevederi speciale legate de minori

  Servicii Gazduire nu colectează cu bună știință sau intenționat date despre minori. Nu oferim servicii persoanelor minore.

  10.Social Media

  Menținem o prezență online pe rețele și platforme sociale pentru a comunica cu clienții ș posibilii clienți în vederea informării acestora despre serviciile noastre. Folosim Facebook, Twitter, Linkedin și G+. În momentul vizitării oricăror dintre aceste platforme se aplică termenii și condițiile de procesare ale operatorului platformei respective.Procesăm de asemenea datele comunicate către noi pe aceste platforme și rețele sociale. Website-ul include funcționalități Social Media, cum ar fi butoanele de Share Facebook, Twitter și G+. Aceste funcționalități intră sub Politica de Confidențialitate a companiilor care le furnizează. Website-ul conține link-uri spre alte site-uri. Nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practica altor site-uri. Furnizarea link-urilor nu constituie aprobarea activității acelor site-uri, conținutului lor, proprietarilor lor sau activitățiilor acestora. Aceasta Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor website-uri , ele fiind sub controlul propriilor Politici de Confidențialitate.

  11.Procesator

  În calitate de procesator Servicii Gazduire va : •procesa informațiile furnizate de dumneavoastră doar în scopurile precise impuse de dumneavoastră •aplica standarde stricte de securitate atât la nivel de echipamente cât și la nivel de infrastructură •raporta fără nici o întârziere nejustificată orice încălcare a datelor •procesa datele cu caracter personal doar pentru timpul indicat de dumneavoastră •asigura că datele sunt și vor rămâne proprietatea dumneavoastră •stoca informații doar pe servere din România

  12. Valabilitatea documentului

  Prezentul document de confidențialitate este valabil pentru o perioadă nedeterminată. Servicii Gazduire își rezervă dreptul de a aduce modficări prezentului document, motiv pentru care clienții sunt rugați să îl consulte periodic. Dacă aveți întrebări adiționale legate de Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Servicii Gazduire și care vă privesc direct vă rugăm să ne contactați.